Credinţa Apostolică a început în România – Arad cu un grup restrîns de oameni care au crezut în puterea umplerii cu Duhul Sfînt în lucrarea şi manifestarea darurilor sale, într-o închinare liberă și o slujire relevantă societăţii în care trăim, întocmai ca la Azusa 1906 Portland.

Din anul 1970 mişcarea Credinţei Apostolice în Arad a luat o mare amploare, veneau credincioşi din toate părţile ţării auzind de o trezire spirituală, descoperiri, vindecări și botezuri cu Duhul Sfînt întocmai ca pe timpul Apostolilor. Sub nici o formă în România, credinţa Apostolică adevărată nu s-a putut bucura de libertate. 

Azi, mulţumiri fie aduse Duhului Sfînt de libertatea religioasă. Şi în anul 1991 s-au întrunit bătrîni lideri și s-au pus bazele Credinţei Apostolice conform Sf-Scripturi şi în anul 1996 s-au primit toate aprobările de funcţionare legală sub denumirea Centrul Credinţei Apostolice Neemia România cu sediul în Arad. 

Toţi credincioşii botezaţi cu Duhul Sfînt şi cred pe deplin în manifestările Duhului Sfînt pot să se afilieze centrului credinţei „Neemia”. Pînă la ora actuală sunt peste 30 bisericii afiliate centrului şi 2 biserici în diasporă.

Centrul Neemia este în colaborare cu Biserica Credinţei Apostolică Portland. Obiectivul nostru nu este de a submina autoritatea bisericilor locale nici de al priva de drepturile lor scripturale ci dorim să ne păstrăm credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.

„Staţi în drumuri, uitaţi-va si întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea si veţi găsi odihna pentru sufletele voastre” – Ieremia 6:16

Biserica Credinţa Apostolică a izvorît din Renaşterea Azusa din 1906 care a avut loc în Los Angeles, California.

Fondatorul Florenţa Crawford, a fost unul care a primit umplerea cu Duhul Sfînt, la aceste reuniuni, iar în 1908 s-a mutat la Portland, Oregon, și a stabilit cartierul general al acestui minister. De-a lungul anilor aceasta lucrare s-a extins şi cuprinde sute de biserici răspîndite pe 6 continente.


  • Misiune: Misiunea de Credinţa Apostolică este de-a raspîndi Evanghelia lui Isus Hristos.