Director General Executiv: - Costel Ples

 

 

 

 

 

Adiministrator: Sorin Aron  

Secretară: Tanya Marinela

Director Zonal: – Flavius Nastase

Director International: – Hubert Bau

"Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, cari v-au vestit Cuvîntul lui Dumnezeu ; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfirsitul felului lor de vieţuire, şi urmaţi-le credinţa! Evrei 13:7.
Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele ; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinind, căci aşa ceva  nu v'arfi de nici un folos. Evrei 13:17."